Zámecká restaurace Konopiště

Provozní doba:
Pondělí zavřeno (mimo stát. svátků)
Úterý - Neděle otevřeno
Duben, Září až Listopad 10:00 - 16:00
Květen až Srpen 10:00 - 17:00
po dohodě je možné prodloužit provoz.dobu

Zámecká restaurace Konopiště
256 01 Benešov

Tel. rezervace:
  • +420 602 296 039

Vážení hosté,
Dovolte nám, abychom Vás seznámili s historickým místem, kde se chystáte strávit příjemné posezení. Prostory jsou situovány na sever, proto bylo místo ideální pro kuchyň a spižírnu, které se zde skutečně nacházely. Poprvé jsou tyto prostory zmiňovány jako přípravna pokrmů již v roce 1701, kdy byl zámek v majetku rodu Vrtbů. Po nich následoval rod Lobkoviců, a právě od nich v roce 1887 odkoupil sídlo František Ferdinand D‘Este (celým jménem František Ferdinand Karel Ludvík Josef Maria arcivévoda rakouský D’Este 1863-1914). Díky nesmírnému bohatství, které zdědil po vymřelé boční větvi Habsburského rodu, nechal zámek kompletně zrekonstruovat a najal si nový personál. Vrchním kuchařem se stal Robert Doré /1873-1940/. Byl to Francouz, který hovořil devíti jazyky. Vyučil se v Paříži a odešel pracovat do Vídně. Nejprve byl zaměstnán u hraběte Esterházyho a poté v roce 1902, byl přijat do služeb Františka Ferdinanda v jeho vídeňském sídle Belveder. Za nedlouho přešel na Konopiště. Dalším velmi známým kuchařem byl jeho mladší bratr Adolf Doré / 1884-1965/. Ten se oženil s jednou z pomocných kuchtiček Marií Schack. Marie byla později vybrána vévodkyní Žofií jako chůva k dětem. Další svědectví máme od kuchařky Marie Hynkové-Schneiberkové, jejíž matka Josefa na Konopišti vařila pro rodinu Lobkoviců a tehdy jako 15.letá dcera ji musela být k ruce. Další svědectví máme od komorníka Františka Ferdinanda pana Emanuela Raka, vzpomínal, jak se Konopišťská kuchyň vyznamenala při návštěvě německého císaře Viléma II. v říjnu 1913. V jeden jediný den bylo tehdy při honu uloveno 6 640 bažantů. Na jídelníčku pak byl prý celý pečený páv, vepřové a skopové pečínky, příloh a ovoce nepočítaje, ač sám velký nimrod, měl Ferdinand ze zvěřiny nejraději pouze zajíce protýkaného slaninou. Přestože František Ferdinand patřil ve své době k nejvyšší šlechtě a k jedním z nejbohatších mužů Evropy, stravoval se velmi skromně. Snídani na vidličku si nikdy nedával, zato polední a večerní menu se skládala vždy z polévky, dvou pečení, dvou příloh, zákusku a něco ovoce. Nejoblíbenější jídla byla šťavnatá špička pečeně, vepřové se zelím a plíčky na smetaně. Největší jeho specialitou však nesporně byly švestkové knedlíky sypané tvarohem a přelité máslem. Tato specialita se připravovala vždy, jakmile ohlásil příjezd na Konopiště. Zde je však nutno podotknout, že v této kuchyni byly připravovány pokrmy vždy pouze pro majitele zámku a jejich hosty, personál měl vyhrazenou kantýnu, která se nacházela pod zámkem před hrází rybníka, která sloužila zároveň i jako hospodářská budova.

Nyní znáte historii těchto prostor, kde se budeme těšit na Vaší návštěvu a předem Vám přejeme dobrou chuť.